Skip to content

Arriba al teu públic de la forma  més eficient:
Pla de Comunicació

Un pla de comunicació completament personalitzat i efectiu per aconseguir arribar als teus objectius.

Un pla de comunicació és essencial per a tota marca, independentment del seu tamany. Per què? Sense un pla de comunicació, els teus objectius i estratègies, no seríen efectius. A l’arribar al teu target, aconseguir followers a les xarxes socials o incrementar les vendes del teu e-commerce, es converteixen en objectius molt difícils d’arribar-hi, sense un bon pla de comunicació.

El pla de comunicació és un document on es crea l’estratègia, el missatgee i el públic a qui va dirigit.

Però, la comunicació no es limita únicament, a publicacions un cop al mes a les xarxes socials, simplement, per tenir presència online cap al teu client o guanyar posicionamient. No. La comunicació, no es limita a una direcció. I no es limita a una funció.


Començant per la comunicació interna, molt important, ja que es tracta d’una comunicació que es dirigeix directament a l’equip que forma la teva empresa. Fent que l’ambient laboral millori, la qual cosa es reflecteix automàticament a la teva marca. Una bona comunicació interna es tradueix en una bona reputació com a marca, online i offline..


També la comunicació externa, que de mateixa manera que la interna, és igualment important. Amb ella donem a conèixer el teu producte i/o servei. Es el canal de venda més directe.

La comunicació corporativa, es tracta de transmetre els valors i principis de la marca, a nivel conceptual i visual. Al teu equip i al teu públic. Conseguint així que la teva marca sigui, cada cop, més coneguda.

Comunicació RSC, molts cops oblidada per les marques, tot i essent molt important. Sobretot per a la reputació de la teva marca. Es tracta d’una comuniccació que preten fomentar l’impacte de la teva marca a la societat.

La comunicació en situacions de Crisis, aquesta, cada cop més important i essencial per a una marca. I és que, en el món digital és molt fàcil provocar una crisi comunicativa, però també solucionar-la, almenys, amb un bon pla de comunicació en situacions de crisi.

Por ende, un buen plan de comunicación debe contemplar, siempre, todas estas finalidades de la comunicación. Estamos seguros, de que en estos momentos, crear un buen plan de comunicación, no parece tan sencillo como creías.

Per tant, un bon pla de comunicació ha de contemplar, sempre, totes aquestes finalitats de la comunicació. Estem segurs, que a hores d’ara, crear un bon pla de comunicació, no sembla tan senzill com creies.

En el pla de comunicació s’ha de respondre diferents preguntes, crucials, per a la nostra marca.

Com:

  • Què vols explicar-li al món?
  • Quin és el teu món?
  • Qui és important per a tu?
  • Qui és important per al món?
  • Quin és l’objectiu a curt plaç?
  • Quin és l’objectiu a llarg plaç?
  • Quan vols arribar als teus objectius?

En definitiva, si vols ser una marca rellevant i, a més a més, amb bona reputació, no deixis de banda el teu  pla de comunicació. Perquè és la clau per aconseguir-ho.

A Cetrex Marketing, sabem com fer-ho

Tornar A Dalt