Skip to content

EL TITULAR s’obliga a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades
personals el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i el RGPD 2016/679 UE.

Responsable del Tractament:
MARÍA JOSÉ ESTAPÉ LINARES
NIF: 38807969-T
C/ San Isidoro nº78 5º 2ª, 08302 Mataró
Tel: 606 32 20 27
e-mail: info@mariajosestape.com

Legitimació del tractament:
La base de legitimació del tractament de les seves dades és la següent: Consentiment de
l'interessat. Si ens dóna el seu consentiment, li enviarem comunicacions comercials i
portarem a terme els tractaments relacionats amb l'abast del consentiment i amb les
finalitats informades.
Finalitat del tractament:
Les dades personals seran exclusivament utilitzades per a les finalitats exposades en el
formulari de recollida de dades.
Les dades de caracter personal que ens proporcioni a través de l'enviament de correus
electronics, així com les dades a les quals EL TITULAR  accedeixi com a conseqüencia de la
seva navegació, consultes o sol.licituds realitzades a través del Lloc Web, seran recollides
en un fitxer responsabilitat del TITULAR, el proposit del qual és atendre consultes o
sol.licituds d’informació sobre els nostres serveis i pressupostos, via correu lectrònic, així
com mantenir-lo informat sobre nous productes i serveis que puguin resultar del seu
interes.
Destinataris de les dades:
Les seves dades no seran comunicades a tercers. En determinats casos es donarà accés a
les seves dades a determinats proveïdors que presten serveis a la nostra empresa, com
l'envia-ment de les newsletters, l'emmagatzematge de dades o de pàgines web, amb tots
ells es tenen signats els contractes de protecció de dades com Encarregats del Tractament
i en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies.
Conservació de les dades:
Les seves dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per aconseguir
les finalitats del tractament, sense perjudici de la seva conservació per a la posada a
disposició de les autoritats competents i per fer front a reclamacions. En aquest cas, les
dades es conservaran bloquejats fins a la finalització del termini de prescripció, en el
moment seran eliminats.
Drets:
L'usuari podra revocar el consentiment prestat al paragraf anterior i exercir els drets
d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposición dirigint-se a tal efecte,
indicant-nos el seu nom complet i número de DNI, a l’adreça San Isidoro nº78 5º 2ª,
08302 Mataró ó per correu electrònic a info@mariajosestape.com

Així mateix, amb l'acceptació d'aquest Avís Legal, reconeix que la informació i les dades
personals recollides són exactes i veraces.

Tornar A Dalt