Skip to content

Dona’t a conèixer al món:
Website Corporativa

La web corporativa de la teva marca, és la teva carta de presentació. És per això, que ha d’estar perfectament adaptada a la teva marca. Donar a conèixer la teva marca tal i com és, tal i com l’has creat.

Una web corporativa no és una web qualsevol. Té necessitats especials, que webs amb altres finalitats, no tenen. I és que la qualitat i usabilitat ha de ser infinitament millor. A més de comptar amb una optimització SEO màxima. Així mateix, aquest contingut, ha de ser dinàmic.

La informació bàsica d’una web corporativa es basa en la marca. Què fa, qui la forma, on es troba. La missió i visió. La seva història, la seva filosofia, principis i valors. I, molt important, un contacte, perquè l’usuari pugui contactar amb la teva marca, sense cap problema. Aquest últim és molt important, ja que les marques han d’atendre als seus usuaris i clients. També, és recomanable, posar en aquest apartat, els links a les xarxes socials de la marca, per crear engagement.

Tampoc hem d’oblidar el “footer“, com a part fonamental del web corporatiu. I és que, és l’encarregat de fer destacar, tot allò que ha passat desapercebut a la web.


La informació que la web corporativa conté és molt important. Defineix l’estratègia básica del teu negoci a la xarxa.


Com ja hem esmentat, és la carta de presentació de la teva marca, de cara al públic. La primera impressió que es van a portar d’ella, i tingues per segur que l’usuari traurà moltes conclusions, més de les que penses, encara que només hagin estat 4 segons en ella. Per aquesta raó, és tan important que la web corporativa de la teva marca, sigui impecable.

És a dir, fa que la interacció amb l’usuari sigui molt més fàcil i efectiva. Posant a disposició de l’usuari, tota la informació de la marca, de manera regular i actualitzada, dels productes i / o serveis que s’ofereixen. A més de facilitar el feedback entre la marca i tu.

Una cosa important a tenir en compte és que el disseny de la web corporativa sigui responsive. I és que, avui dia, que la majoria dels usuaris que accedeixen a les webs corporatives, ho fan a través de dispositius mòbils o tablets, no pots no adaptar la web de la teva marca a aquests dispositius… Enviaries el missatge equivocat.

A Cetrex Marketing, sabem com fer-ho.

Creamos tu web website corporativa mataró barcelona
Tornar A Dalt