Skip to content

Tot el necessari per a que la teva marca
tingui veu i opinió
: Blog

El blog per a una marca, no tan sols té caràcter informatiu. Serveix per a posicionar, de manera efectiva, a la marca en els buscadors i a més a més de donar més confiança al teu públic.

Per això és important que el blog, funcioni bé. En tots els sentits. El contingut ha d’estar enfocat al posicionamient del blog i per tant a la de la web de la teva marca, però a més a més, el contingut ha de ser de qualitat. I això,  a vegades, és encara més difícil posicionar. No val qualsevol tema, nie scrit de qualsevol manera. La cura de continguts, és la part clau del procés per obtenir un contingut de qualitat, a més per cumplir els objectius previstos.

Al cap i a la fi, el blog d’una marca existeix per donar a conèixer la marca, els seus valors i principis. El sector on es troba, les novetats, els punts d’interès per a l’usuari. Així que, un cop més, insistim, no es pot trobar de qualsevol manera.

Els avantatges que té aportarà un blog corporatiu són:

  • Comunicació efectiva: a través del blog, informem i comuniquem de manera efectiva. Molt més que repartir un flyer al carrer. A més a més, és una comunicació constant i real. Amb feedback.
  • Posicionament orgànic: ajuda a posicionar la teva web, molt eficaç.
  • Tràfic: un blog genera tràfic de qualitat cap a la teva web. És quasi bé una eina vital per aconseguir aquest tràfic.
  • Fidelització: Un blog crea confiança, sobre tot si aquest blog, està cuidat i té un contingut de qualitat i rellevant. Aquesta confiança fa que fidelitzis als teus clients, un objectiu primordial per a una marca i que no és gens fàcil d’aconseguir.
  • Fans: El blog a més a més de crear confiança, també fa que l’usuari s’identifiqui més amb la marca, amb els seus valors i principis. Fent que no tan sols li resulti interessant la informació, sino que, es converteixi en fan i sigui asidu a la teva marca.

Per aconseguir tots aquests avantatges, el blog ha de tenir una bona estructura, una que s’adeqüi als objectius de la marca.


Aquesta estructura ha de ser coherent en el seu contingut i a lo visual.

Un altre factor molt important per a un blog, és la part analítica. I es que s’ha de medir constantement el tràfic i l’impacte que aquest té, per a poder millorar-lo i arribar a més usuaris, a més a més de fidelitzar als usuaris que ja ens coneixen.

A Cetrex Marketing, sabem com fer-ho.

Tornar A Dalt