skip to Main Content

NEUMATRANS

Consultoría online, direcció artística, desenvolupament tècnic

Redissenyar una pàgina web de pneumàtics va ser tot un repte, per la complexitat del producte i gran competència al sector. En moltes ocasions, transmetre confiança als usuaris no és tasca fàcil, tenint en compte que no hi ha l’oportunitat de poder tocar i provar els pneumàtics. Les imatges en alta resolució, una web dinàmica i amb un alt grau d’usabilitat i personalitat va ser el resultat.

Neumatrans 1
Back To Top