skip to Main Content

AUVISA

Consultoría online, direcció artística, optimització SEO

Una marca líder del sector musical, especialista en instruments, com Auvisa, requeria una pàgina web amb molta personalitat i sobretot amb integracions que permetessin automatitzar processos i no perdre les visites aconseguides fins a la data; tot un repte. El resultat va ser un disseny en el qual el protagonista fos el producte, amb una fitxa neta i un procés de compra molt optimitzat. Tot això sense deixar de transmetre els valors de la marca.

 

Auvisa1
Back To Top